Nieuws overzicht

Rechtdoor : pijl omhoog of pijl omlaag

28/08/2014


 

                           

Rechtdoor: pijl omhoog of pijl omlaag?


       

04-09-2013 De implementatie van
NEN-EN-ISO 7010 "Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens —
Geregistreerde veiligheidstekens" heeft grote gevolgen voor de
vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de
richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen
omhoog. Waarom is dit?                    

 

                       

                                       


 

         

In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen.
Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese
landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of
gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal
overgenomen.


                 


Twee grote veranderingen


Er zijn twee grote veranderingen voor de vluchtrouteaanduidingen  in Nederland:


         
                  
  1. 1.de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor.
   In Europa is het al gangbaar om de pijl omhoog hiervoor te gebruiken,
   maar Nederland loopt hierin nog wat achter. Denkt u eens aan de
   verkeersborden; in de meeste Europese landen wijzen de pijlen omhoog,
   terwijl in Nederland de pijlen omlaag wijzen. Echter, ook in Nederland
   wordt dit aangepast en als de ANWB borden (met pijl omlaag) worden
   vervangen met de nieuwe borden van RWS, dan zijn deze borden voorzien
   van een pijl omhoog. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.
                  

                  
  1. 2.deze verandering betreft 'het mannetje' en 'de deur'. Nu wordt de deur van het mannetje gescheiden door een pijl, maar in NEN-EN-ISO 7010 is het mannetje gecombineerd met de deur.
                  


         

Onderstaand tabel laat zien hoe dit beeldkenteken met de
verschillende richtingpijlen wordt gecombineerd. De pijl naar beneden
bestaat nog wel,  maar heeft alleen de betekenis van naar beneden gaan.


           


 

                 

Nationale normen


Ook een aantal nationale normen moesten hierdoor aangepakt worden.
NEN 6088 'Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding -
Eigenschappen en bepalingsmethoden' was tegenstrijdig met NEN-EN-ISO
7010 en was daarom ingetrokken. Een aanvullingsblad was verschenen voor
NEN 3011 'Veiligheidskleuren en –tekens in de werkomgeving en in de
openbare ruimte' waarin de tegenstrijdige symbolen zijn genoemd.
Ondertussen is de normcommissie 'Grafische Symbolen' bezig met een
herziening van NEN 3011, waarin ook NEN 6088 wordt opgenomen. De
herziene NEN 3011 zal dus ook toelichting geven over (de richting van de
pijlen voor) vluchtwegaanduiding. De publicatie van deze norm wordt
begin 2014 verwacht en vervangt dan de 'oude' NEN 3011 (en NEN 6088).

Op
termijn zullen alle pijlen omhoog wijzen voor de vluchtrichting
rechtdoor en 'de mannetjes' in de deuren staan. Begin dus nu al, dan
bent u zeker in de juiste richting!


    Bron en meer informatie: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Arbeid-Veiligheid/Nieuwsberichten-Arbeid-Veiligheid/Rechtdoor-pijl-omhoog-of-pijl-omlaag.htm?utm_medium=email&utm_campaign=Arbomail+09-13&utm_content=Arbo09-2013&utm_term=Pictogram+omhoog&utm_source=Emailnieuwsbrieven&utm_name=Pictogram+omhoog                 
 
 
Cliquez ici pour la version franšaise
Catalogus Contact Nieuws Dealerzone  
PIKT-O-NORM NV
Van Stralenlei 74A
2170 Merksem - Antwerpen
België

Tel: +32(0)3 646 95 59
Fax: +32(0)3 644 85 08

E-mail: info@pikt-o-norm.be

BTW nr: BE 0420 827 471