Nieuws overzicht

Stand van zaken NEN Veiligheidstekens - Grafische symbolen

15/10/2015


 

Veiligheidstekens | Grafische symbolen

 

Het gebruik van pictogrammen ofwel veiligheidstekens (symbolen) kan de kans op misverstanden en ongevallen verkleinen, want visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal. Het zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen. Ze zorgen ervoor dat iemand een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent.

 

De voortdurende groei van internationale handel en verkeer en de uitgebreide mobiliteit van arbeidskrachten (opening Europese grenzen) vereist een gemeenschappelijke communicatiemethode voor veiligheidsinformatie. Gebrek aan harmonisatie kan leiden tot verwarring en soms tot ongelukken. Training is een noodzakelijk onderdeel om ieder veiligheidsinformatiesysteem te begrijpen. Het gebruik van veiligheidskleuren en veiligheidstekens is geen vervanging voor geschikte werkmethodes, instructies en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen.

 

Stand van zaken rondom de normen:
Bij de tabbladen van deze pagina vindt u de huidige stand van zaken rondom de normen, welke versie er momenteel geldig is en welke symbolen er in de norm worden vermeld en worden meegeleverd met de norm. Dit geldt voor de normen maar ook voor de aanvullingen en correctiebladen

 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Veiligheidstekens-|-Grafische-symbolen.htm

 

Rondom de veiligheidstekens of wel de grafische symbolen is de laatste tijd veel gebeurd. Op nationaal en internationaal zijn er verschillende normen voor het maken en gebruiken van deze veiligheidstekens. Veel nationale veiligheidstekens zijn vervallen en opgenomen in de internationale norm. Begrijpelijk, maar het vergt enige uitleg.De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens - Geregistreerde veiligheidstekens heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen.

 

Twee grote veranderingen

 

  • de aanpassing van de pijlrichting voor de vluchtrichting rechtdoor. Dit geldt nu ook voor de vluchtrouteaanduiding.
  • deze verandering betreft 'het mannetje' en 'de deur'.

 

Welke normen zijn van belang?
Nationaal Onderwerp Aantal symbolen
NEN 3011:2015 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte 9 (zip, incl. symbolen)
NEN 1413:2011 nl veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's 32 (zip, incl. symbolen)
NEN 1413:2011/ A1:2013 nl Aanvulling NEN 1413 7 (zip, incl. symbolen)
NEN 1414:2007 nl Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden 101 (zip, incl. symbolen)
NEN 1414:2007/ A1:2013 nl Aanvulling NEN 1414 12 (zip, incl. symbolen)
     
Internationaal Onderwerp
De normen hieronder zijn zonder de symbolen.
Aantal symbolen
NEN-EN-ISO 7010: 2012 Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens 138 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A1:2015 Aanvulling 1 - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A2:2015 Aanvulling 2 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 11 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A3:2015 Aanvulling 3 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 6 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A4:2015 Aanvulling 4 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 22 (niet inbegrepen)
NEN-EN-ISO 7010: 2012/A5:2015 Aanvulling 5 - - Bekijk welke symbolen deze aanvulling bevat 10 (niet inbegrepen)
  Op tabblad 'NEN-EN-ISO 7010' vindt u de norm en de aanvullingen incl. symbolen  

De ontwerpbeginselen, kleur- en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering staan beschreven in de serie ISO 3864.

 
 
Cliquez ici pour la version franšaise
Catalogus Contact Nieuws Dealerzone  
PIKT-O-NORM NV
Van Stralenlei 74A
2170 Merksem - Antwerpen
België

Tel: +32(0)3 646 95 59
Fax: +32(0)3 644 85 08

E-mail: info@pikt-o-norm.be

BTW nr: BE 0420 827 471